Franchising Süreci

Bilgi Alma (Adım 1)

Franchise talepleri; telefonla bilgi alma veya referans yöntemi ile gerçekleşebilir.


Başvuru (Adım 2)

Başvuran kişi özgeçmişi, iş tecrübeleri ve referanslarının bulunucağı bilgileri [email protected] mail adresine göndermelidir.


Ön Görüşme (Adım 3)

Başvuru yapan Franchisee adaylarımızdan profili uygun görülenler daha detaylı görüşme yapmak için şirketimize davet edilirler.


İş Planı Sunumu (Adım 4)

Ön görüşmesi olumlu geçen Franchisee adaylarımızdan Yönetim Kurulumuza sunması için bir İş Planı ve bölge pazar araştırmasını da içeren iş planı istenir.


Seçim (Adım 5)

Adayın, işin başında birebir bulunacağı ve planda yer alanları başarıp başaramayacağına yönetim kadrosu tarafından karar verilir.


Oryantasyon ve Hazırlık (Adım 6)

Adayın ve personelin 1 haftalık eğitim süreci başlar, bu eğitimlere tam anlamıyla katılmak zorundadır. Aynı dönemde dükkan(Kioks-Stand vb.) bulunması, yönetimin onayına sunulması, kiralama, dekorasyon faaliyetleri başlar.


Uygulama (Adım 7)

Dükkanlarda ve standlarda pratik ve teorik eğitimler alınır.


Kontrat ve Açılış (Adım 8)

Eğitim süreci esnasında herhangi bir problemle karşılaşılmamış ise Franchisee ile dükkan (Kioks-Stand vb.) kiralama işlemleri tamamlanır ve kira kontratı imzalanır. Dükkan (Kioks-Stand vb.) faaliyete geçmeden önce Franchise sözleşmesi yapılır.